Informatie experiment: levensecht dilemma

Hieronder kan u alle informatie over dit experiment terugvinden. We sturen u deze informatie ook nog eens door na inschrijving. U kan inschrijven voor de labosessies van dit experiment via de website: https://calendly.com/dries-bostyn/experiment-sessie


1. Waar gaat deze studie over?
Is het ooit moreel aanvaardbaar om een enkele persoon te kwetsen om zo een grotere groep te sparen van kwaad? Onderzoekers testen hoe mensen over dit soort problemen nadenken door ze te vragen om antwoorden te geven op hypothetische morele dilemmas. Als je een antwoord geeft op een hypothetisch dilemma dan weet je dat je keuzes geen echte gevolgen zullen hebben. Echter, het is mogelijks iets helemaal anders om geconfronteerd te worden met een levensecht dilemma waarbij je keuzes een impact op anderen hebben. In deze studie zijn we geïnteresseerd in hoe hypothetische keuzes gerelateerd zijn aan echte beslissingen.

 

2. Wat zal aan mij gevraagd worden als ik deelneem?
Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel zal u gevraagd worden om een online enquête in te vullen die bestaat uit persoonlijkheidsmaten alsook een aantal morele dilemma\'s. Deze enquete wordt afgenomen via het online platform Qualtrics (https://www.qualtrics.com/).

In het tweede deel van dit experiment word je uitgenodigd naar het lab. Hier zal je worden blootgesteld aan een levensecht moreel dilemma met elektroshocks en echte menselijke slachtoffers. U zult zelf geen schokken ontvangen, maar u zult moeten beslissen hoe u echte elektroshocks aan anderen moet verdelen.

Via dit platform kiest u een moment voor de lab-sessie. De online vragenlijst zal je worden toegestuurd na inschrijving hier. De online vragenlijst zal niet langer duren dan 10 minuten. Het lab-experiment een twintigtal minuten. Deelname vindt plaats in een groep.

 

3. Wordt mijn deelname aan dit onderzoek vertrouwelijk behandeld? 
U zal via de online vragenlijst een deelnemerscode krijgen. Deze code stelt ons in staat de antwoorden die u geeft op de verschillende onderdelen van het experiment te koppelen, maar garandeert dat uw antwoorden vertrouwelijk blijven.

De onderzoekers die uw gegevens analyseren, hebben geen toegang tot de lijst met deelnemerscodes. Na afloop van het experiment worden alle deelnemerscodes uit de gegevens verwijderd. Uw gegevens worden anoniem opgeslagen. De gegevens van dit onderzoek zullen achteraf worden openbaar gemaakt. Een volledig geanonimiseerde dataset zal voor onbepaalde tijd worden opgeslagen via het platform Open Science Framework.

 

4. Wat zijn de risicos van dit onderzoek? 
Er is geen risico verbonden aan deelname aan dit onderzoek, maar het nemen van een morele beslissing in het echte leven kan moeilijk zijn en als zodanig kunnen bepaalde delen van het experiment stressvol zijn. Hoewel we niet verwachten dat iemand overmatig gestrest zal zijn, bieden we wel de mogelijkheid tot ondersteuning voor deelnemers die dat op prijs stellen. 

 

5. Wat zijn de voordelen van dit onderzoek? 
Dit onderzoek is niet bedoeld om u persoonlijk te helpen, maar is waarschijnlijk een unieke ervaring die u kan leren over het soort morele keuzes dat u verkiest. Aan het eind van het onderzoek zal een debriefing worden gegeven, waarin we in detail uitleggen hoe ons onderzoek is opgezet en waarom we dit onderzoek uitvoeren. U kunt dan al uw vragen stellen. Wij zullen u een kleine financiële vergoeding geven voor uw deelname (7.5€).

 

6. Moet ik deelnemen aan dit onderzoek en mag ik op elk moment stoppen met deelname? 
Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt ervoor kiezen om helemaal niet deel te nemen. Als u gedurende het tweede deel van het experiment besluit om niet langer mee te doen, krijgt u toch een volledige vergoeding.

 

7. Wat als ik vragen heb? 
Als u vragen hebt over dit onderzoek, uw rechten als onderzoeksdeelnemer of als u problemen wilt melden die u in verband met het onderzoek hebt ondervonden, kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker bij: 

Dries Bostyn
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Vakgroep Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie
E-mail: Dries.Bostyn@Ugent.be

 

U kunt ook contact opnemen met het hoofd van de ethische begeleidingscommissie:
Prof. Thierry Marchant
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Vakgroep data-analyse
E-mail: Thierry.Marchant@Ugent.be